Általános információk

Kedves Érdeklődő!

Köszönjük honlapunkra látogatását, érdeklődését!

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. Honlapunkon a MAB szervezetéről, működéséről és tevékenységének eredményeiről tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődők legszélesebb körét. Az akkreditációs eljárásokról, értékelésekről a felsőoktatási intézmények és a MAB munkájában közreműködő szakértők is részletekbe menően tájékozódhatnak itt.

A MAB-ra vonatkozó alapvető információk a Tudja-e? menüpontban olvashatók. A honlapunkra első ízben látogatóknak ennek elolvasását javasoljuk.

A MAB tagjairól, bizottságairól, titkárságáról, nemzetközi és magyar tanácsadó testületeiről a Szervezet menüpontban található bővebb információ.

A Szabályok menüpontban a MAB működését meghatározó nemzetközi sztenderdek, jogszabályok és belső szabályozási dokumentumok olvashatók.

A Beadványok menüpontból tölthetők le a még nem működő intézményekre, képzésekre vonatkozó különböző előzetes (ex ante) MAB véleményezési, értékelési eljárásokban használt dokumentumok, úgy az értékelés alanyai, a felsőoktatási intézmények, szakok, mint az értékelő szakértők számára (útmutatók, bírálati szempontok, bírálati űrlapok). Itt vannak az egyetemi tanári véleményezéshez szükséges dokumentumok is. A könnyebbség kedvéért mindezek a dokumentumok a honlap felső részén található vízszintes menüsorból is elérhetőek az Intézményeknek illetve a Szakértőknek menüpontokból. Szakértőink írásos véleményeit azonban a legtöbb esetben a TIR illetve a doktori adatbázisban, internetes felületen készítik el.

Az Akkreditáció menüpontban az un. ex-post értékelési eljárásokhoz szükséges dokumentumok vannak (működő intézmények és szakok akkreditációja).

A Határozatok menüpontban a MAB különböző értékelési eljárásainak eredményei és a működést érintő egyéb határozatok érhetők el. Itt olvashatók az egyes felsőoktatási intézményekről (Intézményakkreditáció), valamint képzési programokról, szakokról készült értékelő jelentések (Párhuzamos programakkreditáció), s a MAB Felülvizsgálati bizottságának döntései is. A MAB határozatai 2003-tól a TIR adatbázisban szerepelnek, ebben könnyen lehet keresni, ha valaki egyes intézmények, szakok akkreditáltsága felől érdeklődik.

A MAB cikkekkel, előadásokkal és rendszeresen megjelenő nyomtatott beszámolókkal, hírekkel, információkkal is tájékoztatja tevékenységének érdekeltjeit. Az Akkreditációs Értesítő egyes számai, a MAB évkönyvei, az Országgyűlés számára készített beszámolók, s a cikkek, előadások a Publikációk menüpontban érhetők el.

A MAB minősége  menüpontban a MAB belső minőségbiztosításának dokumentumai, belső és külső felmérések eredményei olvashatók. Innen érhető el a Tiszta MAB lap almenü is, melyben a MAB elnöke lehetőséget nyújt bárkinek, hogy a MAB eljárásainak, döntéseinek tárgyilagosságával, objektivitásával vagy éppen szubjektivitásával kapcsolatos véleményét, panaszát, etikai észrevételeit bizalmas formában megírja.

Az Üvegzseb menüpontban az évenkénti közhasznúsági jelentéseink találhatók.

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates