Magunkról

Mi a MAB?

A MAB [Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság] a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület, amely e törvényben szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra. (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 70. § (1))

Mi a célja, küldetése?

A MAB küldetésének a magyar felsőoktatás minőségének védelmét és érdekeltjei ezzel kapcsolatos igényeinek (felsőoktatási intézmények, hallgatók, szülők, felhasználók, kormányzat) legteljesebb kielégítését tartja.

A MAB fő céljai:

  • A felsőoktatás érdekeltjeinek védelme a minőség tekintetében.
  • A felsőoktatási minőségjavítás támogatása.
  • Számadás a felsőoktatás minőségéről a kormányzat és az egész magyar társadalom számára.

Melyek a feladatai?

A MAB feladatait részletesebben a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet határozza meg.

Milyen elvek és értékek alapján tevékenykedik?

Az akkreditáció legfontosabb alapelvei a következők:

  • A MAB megvizsgálja, hogy a felsőoktatási törvény előírásai teljesülnek-e.
  • Megállapítja, hogy az adott intézmény vagy program egy bizonyos minimális ("küszöb") szintű minőségi követelményeknek megfelel-e.
  • Az akkreditációt végző testületnek függetlennek kell lennie.
  • Az akkreditációs vizsgálat legyen objektív és szakmailag kifogástalan.
  • Az akkreditációs eljárás legyen ellenőrizhető, elvei és eljárásai, és eredményei legyenek nyilvánosak.
  • Az eljárások és mércék legyenek összhangban a nemzetközi gyakorlattal.

A MAB által követett legfontosabb értékeket az Etikai Kódex rögzíti.

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates