Magunkról

Kik a tagjai?

A MAB testülete (Szervezet) a MAB tagjaiból és felkért szakértőkből áll. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) szerint a MAB-nak (Plénum) húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A testület tagjait az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére a miniszterelnök bízza meg, hatéves időtartamra. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. (A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettő évre bízza meg.) A tagoknak – a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselő.

Állandó (az adott ciklus időtartamára felkért) külső szakértők a MAB egyes tudományági bizottságainak (bizottságok) tagjai, s további szakértőket kér fel a MAB eseti jelleggel, pl. látogató bizottságokba, szaklétesítési és szakindítási kérelmek, egyetemi tanári pályázatok, stb. véleményezésére.

Ki az elnöke?

1993-as létrejötte óta a MAB elnökét a MAB adott ciklusra kinevezett tagjai maguk közül választották, titkos szavazással.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése szerint a 2012. március 1-től induló 6 éves ciklusban a MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki.

A MAB eddigi elnökei a következők:

 • Róna-Tas András (1993-2000)
 • Michelberger Pál (2001-2003)
 • Fésüs László (2004-2006)
 • Bazsa György (2007-2012. február 29.)
 • Balázs Ervin (2012. március 1. - 2016. április 30.)
 • Csépe Valéria (2016. június 1-től)

Mik a fő tevékenységi körei?

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, "akkreditálja" a vizsgált intézményt vagy programot. Két fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja.

A MAB egyéb tevékenységei között szerepel pl. az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok véleményezése, állásfoglalás a felsőoktatás minőségét érintő különböző kérdésekben.

Hogyan működik?

A MAB döntési mechanizmusa többszintű. (Szervezeti ábra) Az intézmények által létesíteni, indítani tervezett programok (szakok, doktori iskolák) akkreditációjára vonatkozó kérelmeket két (olykor több) szakértő írásos véleménye alapján az illetékes tudományági bizottság (doktori iskolák előakkreditációja esetében a Doktori kollégium) megtárgyalja, majd indoklással ellátott határozati javaslatot terjeszt a Plénum elé. A végső állásfoglalást (határozatot), vita után, többségi szavazással a PlénumPlénum hozza meg.

Egy-egy intézmény rendszeres (korábban 8, majd 2010-től 5 évenkénti) minőséghitelesítési (akkreditációs) vizsgálatára a MAB ad hoc látogató bizottságot szervez, mely az intézmény és karainak önértékelési jelentése és további dokumentumok tanulmányozása, majd helyszíni látogatás alapján részletes értékelő jelentést készít. Ezt egy ad hoc kollégium, majd a Plénum a programok akkreditációjára vonatkozó kérelmekhez hasonlóan megtárgyalja, s a végső határozat is hasonlóképpen születik. (Intézményakkreditációs határozatok)

A már működő szakokat a MAB 2004 óta képzési területenként (áganként) vizsgálja, párhuzamos programakkreditációs eljárás keretében. (Párhuzamos programakkreditációs határozatok)

A tudományági bizottságok szükség szerint tartanak ülést, a Plénum havonta egyszer, általában a hónap utolsó péntekjén ülésezik.

Milyen határozatokat hoz?

A MAB határozatai lehetnek:

 • Elvi állásfoglalások a felsőoktatás minőségét érintő kérdésekben
 • Intézmények és programok akkreditációjára vonatkozó határozatok.
 • Egyetemi tanári pályázatok véleményezése.
 • A MAB saját működésére és eljárásaira vonatkozó határozatok.
 • Egyéb határozatok (pl. személyi javaslatok)

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates